Pasientforeninger

Sobi samarbeider med pasientforeninger som bidrar til å forbedre livet for mennesker som rammes av alvorlig sykdom
Image

Sobi Norge samarbeider med pasientforeninger for å forbedre liv for mennesker som rammes av alvorlige sykdommer.

Vi følger LMI’s etiske retningslinjer for samarbeid med pasientforeninger.

Avtaler om økonomisk støtte skal være skriftlig og tilgjengelig for offentligheten på forespørsel.

ÅRSTALL FORENING Formål Beløp
2015 Foreningen for blødere i Norge-  FBIN Nordisk møte i Bergen 4-6 september 2015 31 064,-
2016 Foreningen for blødere i Norge-  FBIN I forbindelse med årsmøte 4-5 november 2016 51 000,-
  Norsk Revmatikerforbund Annonse i R-Magasinet nr.3/16 10 000,-
2017 Ingen ting å rapportere    
2018 Foreningen for blødere i Norge-  FBIN Sponsorship of “Patient Webinar” -Oslo 17.april 91 517,-
  Foreningen for blødere i Norge-  FBIN Sponsorship of “Member weekend”- 27-28. oktober 70 000,-
  Foreningen for blødere i Norge-  FBIN Sponsorship of “Weekend training”- 2 participants 3 450,-
  Sarkomer Vest “Sarkomdagen”, 27.april 15 000,-
2019 Ingen ting å rapportere    
       

 

Pasientforeninger

Sobi samarbeider med pasientforeninger som bidrar til å forbedre livet for mennesker som rammes av alvorlig sykdom
Image

Sobi Norge samarbeider med pasientforeninger for å forbedre liv for mennesker som rammes av alvorlige sykdommer.

Vi følger LMI’s etiske retningslinjer for samarbeid med pasientforeninger.

Avtaler om økonomisk støtte skal være skriftlig og tilgjengelig for offentligheten på forespørsel.

ÅRSTALL FORENING Formål Beløp
2015 Foreningen for blødere i Norge-  FBIN Nordisk møte i Bergen 4-6 september 2015 31 064,-
2016 Foreningen for blødere i Norge-  FBIN I forbindelse med årsmøte 4-5 november 2016 51 000,-
  Norsk Revmatikerforbund Annonse i R-Magasinet nr.3/16 10 000,-
2017 Ingen ting å rapportere    
2018 Foreningen for blødere i Norge-  FBIN Sponsorship of “Patient Webinar” -Oslo 17.april 91 517,-
  Foreningen for blødere i Norge-  FBIN Sponsorship of “Member weekend”- 27-28. oktober 70 000,-
  Foreningen for blødere i Norge-  FBIN Sponsorship of “Weekend training”- 2 participants 3 450,-
  Sarkomer Vest “Sarkomdagen”, 27.april 15 000,-
2019 Ingen ting å rapportere